RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest lek. Wet. Anna Kaca  zwana dalej ANNA KACA OPTOVET, al.Poprzeczna 72, 51-167 Wrocław, NIP: 8952114212, e-mail optovet@gmail.com, tel. 534 820 033
 2. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy,
  w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Specjalistyczną Przychodnię Weterynaryjną         ANNA KACA OPTOVET,w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna ANNA KACA OPTOVET, podmioty powiązane ze Specjalistyczną Przychodnią Weterynaryjną, podmioty świadczące usługi na rzecz Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej ANNA KACA OPTOVET (np. firmy informatyczne, lekarze kontraktowi) oraz podmioty współpracujące ze Specjalistyczną Przychodnią Weterynaryjną Vetlab sp. z o.o. sp. k, ul. Parkowa 13, Wrocław; LAB-WET ul. Wrocławska 101 B, 55-093 Kiełczów (laboratoria, lekarze specjaliści).
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531-03-00, fax. 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)  w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Specjalistyczną Przychodnię Weterynaryjną ANNA KACA OPTOVET, , al.Poprzeczna 72, 51-167 Wrocław, NIP: 8952114212.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.