Widoczne zwyrodnienie siatkówki – całkowity zanik naczyń, hiperrefleksja