Przykładowa aparatura do znieczulenia wziewnego

Akcesoria i sprzęt potrzebny do wykonania znieczulenia dożylnego