Pacjent w trakcie sanacji w Optovet. Każdy znieczulany pacjent jest otoczony troskliwą opieką anestezjologa.