Chirurgia

  • kastracja
  • sterylizacja
  • laparotomia
  • Chirurgia tkanek miękki (tj. usuwanie zmian nowotworowych, wnętrostwo, mastektomia, ropomacicze)
  • Mikrochirurgia okulistyczna
    Zabiegi wykonywane przy użyciu wysokiej jakości mikroskopu operacyjnego na sterylnej, odpowiednio przygotowanej sali chirurgicznej. 
Na zdjęciu widoczny jest biało-brązowy szczeniaczek jedzący z metalowej miseczki położonej na podłodze